Den tysta dagen

Halva Juli bodde Ami hos mig. Det var underbart, och som tidigare nämnts utforskade vi närhet, sensualitet och vårat sexliv. En av de saker som vi pratat om var att ha en tyst dag. Detta uppstod efter en händelse i våras då vi tillfälligt förlorade den verbala kommunikationsförmågan och blev tvungna att uppfinna nya sätt att kommunicera med varandra.

Vi blev båda nyfikna på hur det skulle gå. Skulle vi kunna kommunicera samma känslor och tankar som med talade ord, eller skulle våran kommunikation strypas? Hur skulle vi klara en hel dag utan verbal kommunikation? Skulle vi alls klara det? Det fanns inga givna svar och vi såg det som ett experiment i samvaro. Det fanns inga förutfattade förhoppningar utan som med alla experiment ville vi se hur det fortlöpte och dra slutsatserna efteråt. Vi satte upp ett regelverk, bestämde en dag och sedan följde vi det.

Reglerna var enkla. Ingen verbal kommunikation från det att vi vaknade till det att vi somnade. Vi hade fem undantag för nödsituationer, och endera av oss fick avbryta experimentet när som helst.

Det var en mycket intressant dag. Att inte använda talade ord blev en stor utmaning, men det förhindrade inte våran kommunikation mer än när man behövde förklara komplicerade saker. Att uttrycka känslor och tankar var lika enkelt som vanligt, vi hade en struktur där och ett kommunikationssätt som fungerade.

Att kommunicera mer abstrakta tankar, eller vardagliga frågor blev dock en stor utmaning. Vi märkte också tydligt att mycket av de små utfyllnads-samtalen som man ofta har (saker i stil med ”oj, titta på det där”) helt upphörde, och vi blev båda mer noggranna med vad vi valde att kommunicera då det krävdes mycket mer energi och uppfinningsrikedom att få fram sitt budskap.

För energi gick det verkligen åt. Vid 17-tiden på eftermiddagen avslutade vi experimentet. Vid det laget var vi båda rejält trötta i våra respektive huvuden, för det var enormt ovant att kommunicera icke-verbalt. Det var den mentala motsvarigheten till att plötsligt träna och använda muskler som annars inte fick så mycket motion.

Men vi var nöjda med vårt lilla experiment. Vi utvärderade det tillsammans efteråt och jag tror att vi båda lärde oss uppskatta värdet hos talad kommunikation och hur otroligt många subtila nyanser som går att förmedla via detsamma.

Ett helt klart intressant experiment!

Läs även dessa inlägg:

Skriv en kommentar!